Terug
Gepubliceerd op 20/05/2020

2020_RMW_00010 - Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 02/03/2020 - 20:15 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Guy Van Hirtum, Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin, Paul Helsen, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Winny Van Calster, Iris De Wever, Nancy Van Hoof, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Hans Van Lommel, Laura Tops, Patrick Vercauteren, Giel Van den Broeck, Bert Wellens, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Chris Beenens, Ronny Goossens, Maurice Van Hemelen, Jo Vankrunkelsven

Verontschuldigd

Flor Celen, Myriam Valgaeren, Katrijn van Riet

Secretaris

Jo Vankrunkelsven

Stemming op het agendapunt

2020_RMW_00010 - Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Guy Van Hirtum, Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin, Paul Helsen, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Winny Van Calster, Iris De Wever, Nancy Van Hoof, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Hans Van Lommel, Laura Tops, Patrick Vercauteren, Giel Van den Broeck, Bert Wellens, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Chris Beenens, Ronny Goossens, Maurice Van Hemelen, Jo Vankrunkelsven
Stemmen voor 24
Winny Van Calster, Clyde Tai-Apin, Iris De Wever, Kristof Welters, Kelly Verboven, Filip Verrezen, Guy Van Hirtum, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Patrick Vercauteren, Tinne Wuyts, Giel Van den Broeck, Maurice Van Hemelen, Ronny Goossens, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Hans Van Lommel, Chris Beenens, Nancy Van Hoof, Paul Helsen, Laura Tops, Bert Wellens
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_RMW_00010 - Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 - Goedkeuring 2020_RMW_00010 - Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 27 januari 2020 - Goedkeuring

Motivering

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De notulen van de zitting van de raad van maatschappelijk welzijn van 27 januari 2020 worden goedgekeurd.