Terug
Gepubliceerd op 20/05/2020

2020_RMW_00013 - Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 02/03/2020 - 20:15 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Guy Van Hirtum, Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin, Paul Helsen, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Winny Van Calster, Iris De Wever, Nancy Van Hoof, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Hans Van Lommel, Laura Tops, Patrick Vercauteren, Giel Van den Broeck, Bert Wellens, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Chris Beenens, Ronny Goossens, Maurice Van Hemelen, Jo Vankrunkelsven

Verontschuldigd

Flor Celen, Myriam Valgaeren, Katrijn van Riet

Secretaris

Jo Vankrunkelsven

Stemming op het agendapunt

2020_RMW_00013 - Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Guy Van Hirtum, Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin, Paul Helsen, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Winny Van Calster, Iris De Wever, Nancy Van Hoof, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Hans Van Lommel, Laura Tops, Patrick Vercauteren, Giel Van den Broeck, Bert Wellens, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Chris Beenens, Ronny Goossens, Maurice Van Hemelen, Jo Vankrunkelsven
Stemmen voor 24
Winny Van Calster, Clyde Tai-Apin, Iris De Wever, Kristof Welters, Kelly Verboven, Filip Verrezen, Guy Van Hirtum, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Patrick Vercauteren, Tinne Wuyts, Giel Van den Broeck, Maurice Van Hemelen, Ronny Goossens, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Hans Van Lommel, Chris Beenens, Nancy Van Hoof, Paul Helsen, Laura Tops, Bert Wellens
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_RMW_00013 - Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring 2020_RMW_00013 - Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

  • De instelling hoeft hiertoe geen stappen meer te zetten. Deze erkenning van onbepaalde duur wordt van rechtswege toegekend.
  • Er dient nog wel het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling te worden ingediend en men dient mee te werken aan de basisregistratie die het Vlaams Centrum Schuldenlast (dat sinds 01 januari 2018 deel uitmaakt van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw) beheert en desgevraagd ook aan de uitgebreide registratie.
  • De basisregistratie dient te worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Het doorgeven van personen die effectief aan schuldbemiddeling doen (het laatste onderdeel van het jaarverslag) dient ingediend te worden bij de Vlaamse overheid, afdeling Welzijn en Samenleving - administratie, via een app tegen 31 maart 2020.

Juridische grond

Het decreet van 21/06/2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de basisregistratie 2019 van een instelling voor schuldbemiddeling.