Terug Andere

2023_GR_00092 - Reglement werking vrijwillig gemachtigd opzichters schoolomgevingen en vrijwillig-ondersteuners basisscholen - Goedkeuring

2023_RMW_00008 - Reglement tussenkomst participatie en sociale activering (PSA) - Goedkeuring

2023_RMW_00007 - Aanpassing reglement mantelzorgcheques - Goedkeuring

2023_GR_00018 - Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen. Aanpassing - Goedkeuring

2023_GR_00016 - Gemeentelijk reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen - aanpassing - Goedkeuring

2022_GR_00244 - Wijziging verordening beperking geldigheidsduur conformiteitsattest - Goedkeuring

2022_GR_00175 - Academiereglement Academie Beeldende Kunst Westerlo - Goedkeuring

2022_GR_00160 - Arbeidsreglement Academie voor Beeldende Kunst Westerlo - Goedkeuring

2022_GR_00120 - Uitleenreglement Speelkoffers - Goedkeuring

2021_BB_00638 - Politieverordening . Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 15 november 2021 gaan digitaal door wegens de covid-19 crisis - Goedkeuring

1 tot 10 van 10 resultaten